Live Hardware

Microphone

ไมค์โครโฟน ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับ Live Stream ใช้สำหรับการพูดคุย ราคาจะมีตั้งแต่ต่ำยันสูงมาก ไมค์โครโฟน แยกออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

microphone

ข้อดีของไมค์โครโฟนราคาแพงคือไม่มีเสียงรบกวนเช่น ไฟดูด แต่จะต้องใช้กับห้องที่มีความเงียบสูง เพราะจะรับเสียงทุกอย่างเข้าไปหมด


Capture Card

เป็นอุปกรณ์สำหรับรับภาพจาก Output ภายนอก เข้าสู่ Capture Card เพื่อแสดงภาพบนตัว PC & Laptop

Untitled-3

ตัว Capture Card ปัจจุบันมีแยกออกไป 4 ประเภท

Untitled-2

ตัวอย่าง Card Capture ยอดนิยม ต่างราคา ต่างคุณภาพ จะมีทั้งแบบ Internal (Pci-E) ที่ใช้กับ PC และ External (USB) สำหรับ Laptop

capture